Go to main contents

Khát vọng & Giá trị cốt lõi

An toàn và môi trường

Khi được hỏi “Doosan là công ty như thế nào?” thì câu trả lời của chúng ta phải kiên định rằng “Doosan là công ty được biết đến bởi sự cống hiến đặc biệt cho việc bồi dưỡng con người.” Cương lĩnh Doosan

Cương lĩnh Doosan: Khát vọng Doosan và Giá trị cốt lõi

Cương lĩnh Doosan là một tập hợp các nguyên tắc thể hiện các triết lý của Doosan và cách thức kinh doanh duy nhất của chúng ta. Những nguyên tắc này là nền tảng cho thành công của Doosan trong những thế kỉ qua. Cương lĩnh Doosan không thể thiếu đối với mỗi lĩnh vực kinh doanh và con người của chúng ta. Cương lĩnh bao gồm Khát vọng Doosan và Giá trị cốt lõi.

 • Khát vọng

  Mục tiêu cao nhất của chúng ta là trở thành một Doosan Tự hào Toàn câu.

  Theo Tầm nhìn, mọi nhân viên và các bên có liên quan đều hưởng lợi và hãnh diện vì cộng tác cùng Doosan. Mỗi nhân viên đều rất tự hào là thành viên của Doosan. Mỗi khách hàng đều công nhận và đánh giá cao các sản phẩm và dịch vụ của Doosan. Mỗi cổ dông đều trân trọng mức lợi nhuận cao và công bằng của Doosan.

 • Cương lĩnh Doosan

  Nhân viên Doosan vận dụng 9 giá trị cốt lõi của Cương lĩnh Doosan.

  Nhân viên Doosan vận dụng 9 Giá trị Cốt lõi của Cương lĩnh Doosan hàng ngày và ở mọi nơi mà chúng ta làm việc để xây dựng một “Doosan Thự hào Toàn cầu”. Những giá trị này sẽ định hướng cách mà chúng ta kinh doanh, cách chùng ta đỗi xử với người khác và cách mà chúng ta làm việc cùng đồng nghiệp. 9 giá trị Cốt lõi của Doosan như sau:

  • Nhân viên
  • Nhân hòa
  • Lợi nhuận
  • Bồi dưỡng con người
  • Công nghệ đẳng cấp
  • thế giới và cải tiến
  • Trách nhiệm xã hội
  • Tính chính trực và minh bạch
  • Khách hàng

Nhấp vào liên kết sau đây để xem thêm các chủ đề có liên quan.

Tầm nhìn

Tầm nhìn

Doosan Vina Hải Phòng luôn không ngừng nỗ lực để vươn lên vị trí hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp thiết bị công nghiệp

Tuyển dụng nhân sự

Tuyển dụng nhân sự

Tại Doosan, con người là tài sản lớn nhất. Khi mọi người phát triển, Doosan sẽ phát triển. Hãy tham gia vào Doosan để sẵn sàng và đạt được điều bạn mong muốn.

Trách nhiệm xã hội

Trách nhiệm xã hội

Trách nhiệm đối với xã hội là giá trị rất quan trọng của chúng tôi. Giúp người, chia sẻ nụ cười, được cùng nhau đó là trách nhiệm của Doosan cho thế giới tốt đẹp hơn.

Check back soon for new video contents
Download
Close