Go to main contents

Chú thích

CI

CI Guide
CI Guide

Logo của Doosan biểu trưng cho hình ảnh của một công ty tốt mà Doosan tìm kiếm để hướng tới – một doanh nghiệp cởi mở, tin tưởng, mạnh mẽ và bền vững.

Tải về Logo
EPS File JPG File
Tải về kiểu cách
Logo
EPS File JPG File
 • Ba khối

  Three Blocks
  CI Three Blocks

  Ba hình khối tượng trưng cho “con người “ mà Doosan sẽ cống hiến, cụ thể là nhân viên, khách hàng, và tất cả loài người. Những hình vuông nghiêng góc cho thấy sự vận động tượng trưng cho khát vọng của chúng ta.

 • Ba màu

  CI Color Guide
  CI Color Guide

  Màu xanh da trời tượng trưng cho sự tin cậy và tính hợp lý, trong khi đó màu xanh lá cây lại phản ánh sự ấm áp và lòng trắc ẩn. Sự kết hợp giữa 3 màu săc này thể hiện sự hài hòa và sự cân bằng giữa con người, sự chuyển dần từ màu xanh da trời sang màu xanh lá cây tượng trưng cho tiềm năng phát triển to lớn của Doosan.

 • Không gian rõ ràng

  Clear Space
  CI Clearspace Guide

  Logo của Doosan được bao quanh bởi những khoảng trắng. Khoảng trắng tối thiểu tương ứng với độ cao của chữ “D” phải được cách đều phía trên, phía dưới và các phía của logo. Việc duy trì khoảng trắng tối thiểu này sẽ đảm bảo rằng logo sẽ không bao giờ bị tràn lấp hay bị dính quá gần với những yếu tố hình họa khác.

 • Kiểu cách Logo

  CI font guide
  CI font guide

  Bất kì khi nào có thể, logo Doosan nên được dùng với tất cả các thành phần của nó, bao gồm cả 3 khối màu và kiểu logo Doosan. Tuy nhiên, do không gian áp dụng có hạn, chẳng hạn như trên cánh tay máy xúc, logo Doosan có thể dùng độc lập. Khi logo được dùng riêng như vậy thì kiểu logo Doosan sẽ không được để một chiều rộng dưới 14mm.

Nhấp vào liên kết sau đây để xem thêm các chủ đề có liên quan.

Niềm tin

Niềm tin

Doosan Way là triết lý của chúng ta trong 100 năm phát triển tiếp theo.

Làm việc tại Doosan

Làm việc tại Doosan

Người Doosan làm việc trên toàn thế giới. Sự phát triển trong kinh doanh của chúng tôi gắn liền với tốc độ tăng trưởng của từng cá nhân nhân viên. Bạn sẽ gặp những cơ hội lớn cùng với sự tăng trưởng liên tục và vô hạn của Doosan.

Trách nhiệm xã hội

Trách nhiệm xã hội

Trách nhiệm đối với xã hội là giá trị rất quan trọng của chúng tôi. Giúp người, chia sẻ nụ cười, được cùng nhau đó là trách nhiệm của Doosan cho thế giới tốt đẹp hơn.

Check back soon for new video contents
Download
Close