Go to main contents

Chú thích

Khẩu hiệu

Building your tomorrow today

“Building your tomorrow today” có nghĩa rằng Doosan liên tục làm việc hăng say ở khắp mọi nơi trên thế giới để đóng góp cho việc xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn và tạo ra điều kiện sống tốt hơn cho con người trong nỗ lực đạt được mục tiêu cao nhất như những gì mà Thương hiệu Doosan hướng tới , đó là“Cống hiến cho loài người”. Khẩu hiệu của Doosan cũng thể hiện những lĩnh vực mà công ty liên quan đến là xây dựng cơ sở hạ tầng cho con người thông qua Công ty Hỗ trợ Cơ sở hạ tầng (ISB)

Cam kết của chúng ta với con người là đi trước một bước hướng tới tương lai,

Cam kết của chúng ta với con người là đi trước một bước hướng tới tương lai. Doosan sẵn sàng giúp đỡ để xây dựng cơ sở hạ tầng, giúp đỡ con người bằng cung cấp dụng cụ cho họ và cùng nhau chuẩn bị cho tương lai.

Nhấp vào liên kết sau đây để xem thêm các chủ đề có liên quan.

Niềm tin

Niềm tin

Doosan Way là triết lý của chúng ta trong 100 năm phát triển tiếp theo.

Làm việc tại Doosan

Làm việc tại Doosan

Người Doosan làm việc trên toàn thế giới. Sự phát triển trong kinh doanh của chúng tôi gắn liền với tốc độ tăng trưởng của từng cá nhân nhân viên. Bạn sẽ gặp những cơ hội lớn cùng với sự tăng trưởng liên tục và vô hạn của Doosan.

Trách nhiệm xã hội

Trách nhiệm xã hội

Trách nhiệm đối với xã hội là giá trị rất quan trọng của chúng tôi. Giúp người, chia sẻ nụ cười, được cùng nhau đó là trách nhiệm của Doosan cho thế giới tốt đẹp hơn.

Check back soon for new video contents
Download
Close