Go to main contents

Tuyển dụng nhân sự

Tại Doosan, con người là tài sản lớn nhất. Khi mọi người phát triển, Doosan sẽ phát triển. Hãy tham gia vào Doosan để sẵn sàng và đạt được điều bạn mong muốn.

Tuyển dụng

Chúng tôi trân trọng kính mời những tài năng, đam mê và sáng tạo những người sẽ chia sẻ tương lai của mình với Doosan Vina Hải Phòng.

Check back soon for new video contents
Download
Close