Go to main contents

Tuyển dụng nhân sự

Tại Doosan, con người là tài sản lớn nhất. Khi mọi người phát triển, Doosan sẽ phát triển. Hãy tham gia vào Doosan để sẵn sàng và đạt được điều bạn mong muốn.

Con người Doosan

“Quyền” con người Doosan là những người hiểu và đánh giá cao giá trị cơ bản và đặt chúng vào thực tế.

Làm việc tại Doosan

Người Doosan làm việc trên toàn thế giới. Sự phát triển trong kinh doanh của chúng tôi gắn liền với tốc độ tăng trưởng của từng cá nhân nhân viên. Bạn sẽ gặp những cơ hội lớn cùng với sự tăng trưởng liên tục và vô hạn của Doosan.

Tuyển dụng

Chúng tôi trân trọng kính mời những tài năng, đam mê và sáng tạo những người sẽ chia sẻ tương lai của mình với Doosan Vina Hải Phòng.

Check back soon for new video contents
Download
Close