Go to main contents

Làm việc tại Doosan

Một công ty đáng để làm việc! Sự phát triển của công ty thông qua sự phát triển của mỗi cá nhân, và ngược lại - Đó là chiến lược quản lý cốt lõi của Doosan.

Hệ thống nhân sự

Chính sách nhân sự của Doosan tập trung chú ý vào sự chân thành trên mỗi con người, hỗ trợ họ phát triển để thực hiện triết lý con người theo định hướng Doosan và phát triển tài năng của họ trên quy mô toàn cầu.

Bồi dưỡng nhân tài

Ở Doosan con người được huấn luyện chuyển đổi thành tài năng hàng đầu. Học tập thông qua những thách thức vô tận và những thay đổi – Đây là nguyên tắc hướng dẫn huấn luyện tài năng của Doosan.

Chương trình phúc lợi

Các chính sách phúc lợi của Doosan Engine đã trở thành một mô hình lợi ích cao cấp của công ty, được thiết lập để nâng cao cuộc sống gia đình của người lao động.

Hỏi đáp tuyển dụng

Dưới đây là danh sách các câu hỏi thường gặp liên quan đến việc tuyển dụng của Doosan Vina Hải Phòng.

Check back soon for new video contents
Download
Close