Go to main contents

Bồi dưỡng nhân tài

Định hướng cơ bản của việc đào tạo nhân tài

Doosan tin rằng hiệu suất bền vững chỉ có thể được thực hiện bởi “Quyền con người”. Vì vậy, sự đầu tư phát triển nhân viên của chúng tôi được ưu tiên hàng đầu trong tất cả các động cơ khác. Mỗi cá nhân nhân viên đều phản ánh sâu sắc về cách họ có thể phát triển và thực hiện khả năng của mình một cách hiệu quả nhất, trong khi công ty hỗ trợ cung cấp nhiều cơ hội để họ tự phát triển.

Phát triển hệ thống nhân sự

Năng lực lãnh đạo và phẩm chất chuyên môn là như nhau. Mỗi thành viên đều phải thiết lập một kế hoạch phát triển phù hợp với thế mạnh và khả năng của mình, tham gia vào các khóa học đào tạo đa dạng phù hợp với con đường phát triển của mình.

Orientation Program, Anchor Program, Buildup Program

Vai trò lãnh đạo

Vai trò lãnh đạo của Doosan được phát triển tự nhiên trong tâm trí mỗi con người theo cương lĩnh Doosan, nó sẽ nâng cao thành tích làm việc trong đó cho phép mọi người học đường lối Doosan bằng nhiệt huyết của chính mình.

Định hướng chương trình
  • Xây dựng các đặc tính cần của người Doosan
  • Thực hiện vai trò cho mỗi vị trí và nâng cao thành tích làm việc
Nắm bắt chương trình
  • Đẩy mạnh việc chuyển biến tích cực dựa trên sự tự nhận thức.
  • Cải thiện việc thực hành công việc và khả năng giải quyết vấn đề
Xây dựng chương trình
  • Chuyên sây và nâng cao giá trị côt lõi theo kế hoạch đào tạo riêng biệt.
Expert Program, Faculty Program, Global Program

Trường Đại học chuyên nghiệp của Doosan

Nhằm nâng cao sức cạnh tranh nền tảng của Doosan, khoá học tại trường đại học của Doosan được xây dựng nhằm đào tạo các chuyên gia ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Các học viên được uốn nắn thành những nhà chuyên môn dẫn đầu hĩnh vực cải tiến liên tục thông qua các chương trình có tính hệ thống cung cấp kiến thức và bí quyết được yêu cầu cho mỗi công việc.

Chương trình chuyên môn
  • Tăng cường việc thực thi công việc từng giai đoạn
Chương trình giảng dạy
  • Đào tạo các giảng viên và những người hỗ trợ các khoá học tại trường
Chương trình toàn cầu
  • Đào tạo nhân tài thực hiện những nhiệm vụ có tính toàn cầu

DLI- Tổng quan về Yonkangwon

Từ năm 1977, Viện lãnh đạo Doosan đã hỗ trợ cho sự tăng trưởng của tập đoàn bằng các chương trình đào tạo và hoạt động dành cho việc nuôi dưỡng nhân tài. dành cho

Vào năm 2005, DLI được tái cơ cấu với mục đich rõ ràng là thành lập một tổ chức mà sẽ phát triển các nhà lãnh đạo toàn cầu. DLI đã được đổi tên thành DLI-Yonkangwon, kết hợp với bút danh của người quá cố – Too Pyung Park, người sáng lập của Tập đoàn Doosan

Mỗi năm có khoảng 25.000 người Doosan từ các trang web trong và ngoài nước đến thăm DLI-Yonkangwon và ngẫm nghĩ về giải pháp cho các vấn đề chưa được giải quyết. DLI là một không gian cho việc học tập và phát triển đồng thời là nơi nhận ra và liên tục phát triển triết lý của Doosan – “Con người là tương lai”.

Nhấp vào liên kết sau đây để xem thêm các chủ đề có liên quan.

Khát vọng & Giá trị cốt lõi

Khát vọng & Giá trị cốt lõi

Cương lĩnh Doosan là một tập hợp các nguyên tắc thể hiện các triết lý và cách thức kinh doanh duy nhật của chúng ta. Những nguyên tắc này chính là nên tảng thành công của Doosan trong những thế kỉ vừa qua. Cương lĩnh Doosan bao gồm Khát vọng Doosan và Giá trị cốt lõi.

hồ sơ công ty

hồ sơ công ty

Công ty Doosan Vina Hải phòng được thành lập vào năm 1995 bởi tập đoàn Công Nghiệp Nặng và Xây Dựng Doosan, chuyên về sản xuất các hàng siêu trường, siêu trọng như kết cấu thép, nồi hơi, bình bồn áp lực, bồn chứa, đường ống… Chúng tôi rất tự hào là một trong những đơn vị tiên phong nhận được chứng chỉ ISO 9001 và các chứng chỉ của ASME (U, S, U2) tại Việt nam.

Làm việc tại Doosan

Làm việc tại Doosan

Người Doosan làm việc trên toàn thế giới. Sự phát triển trong kinh doanh của chúng tôi gắn liền với tốc độ tăng trưởng của từng cá nhân nhân viên. Bạn sẽ gặp những cơ hội lớn cùng với sự tăng trưởng liên tục và vô hạn của Doosan.

Check back soon for new video contents
Download
Close