Go to main contents

Quản lý chất lượng

Hệ thống quản lý chất lượng của chúng tôi tuân thủ theo các tiêu chuẩn quốc tế ASME, ISO 9001 cũng như mô hình Sản xuất tinh gọn là nhân tố đảm bảo chất lượng sản phẩm, sự hài lòng của khách hàng và uy tín lớn của Công ty trong ngành công nghiệp.

Chính sách chất lượng của Doosan Vina Hải Phòng là “cung cấp các Sản phẩm và Dịch vụ có chất lượng cao cho Khách hàng”. Mục tiêu của Doosan Vina Hải Phòng là làm thoả mãn mọi yêu cầu của khách hàng thông qua các yêu cầu của hợp đồng, các thông số kỹ thuật, Code và Tiêu chuẩn áp dụng và các yêu cầu của luật định.

Nhu cầu của khách hàng là mục đích hàng đầu của Doosan Vina Hải Phòng. Mục tiêu của Doosan Vina Hải Phòng là đạt được mục đích này thông qua việc thực hiện các phương pháp sản xuất có hiệu quả, đáng tin cậy, kỹ thuật cao và giá thành phù hợp. Doosan Vina Hải Phòng cam kết sản xuất những sản phẩm có chất lượng cao đảm bảo sự hài lòng của khách hàng trong khi vẫn duy trì được lợi nhuận thích đáng để khẳng định vai trò của Doosan Vina Hải Phòng là một Công ty hàng đầu trong ngành công nghiệp thông qua việc cải tiến liên tục các quá trình.

Hệ thống đảm bảo chất lượng của Công ty được thiết lập để đảm bảo chính sách chất lượng được thực hiện chính xác và các mục tiêu luôn được hoàn thành. Chính sách chất lượng và và các yêu cầu của Chương trình Đảm bảo chất lượng của Doosan Vina Hải Phòng luôn đảm bảo được tất cả các phòng ban ở Doosan Vina Hải Phòng thông hiểu rõ, cũng như được thực hiện và duy trì.

Các Trưởng phòng ban phải đảm bảo nguồn nhân lực phù hợp sẵn có, phân công các nhân viên đã qua đào tạo và có đủ năng lực thực hiện các hoạt động có ảnh hưởng tới chất lượng của sản phẩm và dịch vụ. Doosan Vina Hải Phòng duy trì quan điểm mở trong việc xác định các vấn đề chất lượng. Bất kỳ nhân viên nào phát hiện ra điểm không phù hợp liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ hay có đề xuất cải tiến chất lượng sẽ thông báo lên lãnh đạo trực tiếp hoặc tới phòng Đảm bảo Chất lượng.

Tổng Giám đốc của Doosan Vina Hải Phòng có quyền và trách nhiệm giải quyết bất kỳ những mâu thuẫn nào mà Trưởng phòng QA không thể giải quyết được. Song, các biện pháp này sẽ không đi ngược lại với Sổ tay đảm bảo chất lượng, Code và các yêu cầu của hợp đồng.

Nhấp vào liên kết sau đây để xem thêm các chủ đề có liên quan.

Niềm tin

Niềm tin

Doosan Way là triết lý của chúng ta trong 100 năm phát triển tiếp theo.

Tải file giới thiệu về Công ty

Tải file giới thiệu về Công ty

Doosan Vina Hải Phòng cung cấp các thong tin, tài liệu quảng cáo sản phẩm, dịch vụ của Công ty. Xin vui lòng tìm hiểu ở đây.

Check back soon for new video contents
Download
Close