Go to main contents

Trách nhiệm xã hội

Doosan Vina Hải Phòng là công ty có uy tín cao ở Thành phố Hải Phòng và đã nhận được rất nhiều sự hỗ trợ từ thành phố Hải Phòng để duy trì sự ổn định trong sản xuất kinh doanh cũng như trong tương lai.

  • Trách nhiệm đối với người tàn tật.

    Trách nhiệm đối với người tàn tật.

    Để giúp đỡ những người tàn tật giảm bớt khó khăn trong cuộc sống, năm 2013 Công ty Doosan Vina Hải Phòng đã hỗ trợ 40 triệu đồng để sửa chữa nhà cho người tàn tật trên địa bàn Thành phố Hải Phòng.

  • Trách nhiệm xã hội đối với cộng đồng Thành phố Hải Phòng.

    Trách nhiệm xã hội đối với cộng đồng Thành phố Hải Phòng.

    Quan tâm đến giáo dục đào tạo cũng là một trong những mục tiêu chính của công ty Doosan Vina Hải Phòng, chúng tôi thường xuyên thăm hỏi và tặng đồ dùng học tập cho các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại các trường tiểu học trong thành phố hải phòng.

Nhấp vào liên kết sau đây để xem thêm các chủ đề có liên quan.

Niềm tin

Niềm tin

Doosan Way là triết lý của chúng ta trong 100 năm phát triển tiếp theo.

Tải file giới thiệu về Công ty

Tải file giới thiệu về Công ty

Doosan Vina Hải Phòng cung cấp các thong tin, tài liệu quảng cáo sản phẩm, dịch vụ của Công ty. Xin vui lòng tìm hiểu ở đây.

Check back soon for new video contents
Download
Close