Go to main contents

Tầm nhìn

Doosan Vina Hải Phòng luôn không ngừng nỗ lực để vươn lên vị trí hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp thiết bị công nghiệp.

Nhà cung cấp thiết bị công nghiệp hàng đầu thế giới, Nâng cao năng lực kỹ thuật, Tối ưu hóa Hệ thống Sàn xuất, Tăng cường Nguồn lực Bên ngoài Toàn cầu. Nhà cung cấp thiết bị công nghiệp hàng đầu thế giới, Nâng cao năng lực kỹ thuật, Tối ưu hóa Hệ thống Sàn xuất, Tăng cường Nguồn lực Bên ngoài Toàn cầu.

Nhà cung cấp thiết bị công nghiệp hàng đầu thế giới

  • Tăng cường khả năng kỹ thuật
  • Tối ưu hóa hệ thống sản xuất
  • Tăng cường toàn cầu trong tìm nguồn cung ứng

Nhấp vào liên kết sau đây để xem thêm các chủ đề có liên quan.

Chiến lược

Chiến lược

Chiến lược của Doosan dựa trên nguyên tắc 2G - Sự phát triển của kinh doanh chính là sự phát triển của Con người. Nguyên tắc 2G là một phạm vi đạo đức để con người phát triển kinh doanh, điều này theo thứ tự sẽ tạo cơ hội cho nhân viên của chúng ta thăng chức. Doosan tin rằng những thành công không ngừng chỉ có thể đến với những con người này.

Làm việc tại Doosan

Làm việc tại Doosan

Người Doosan làm việc trên toàn thế giới. Sự phát triển trong kinh doanh của chúng tôi gắn liền với tốc độ tăng trưởng của từng cá nhân nhân viên. Bạn sẽ gặp những cơ hội lớn cùng với sự tăng trưởng liên tục và vô hạn của Doosan.

Check back soon for new video contents
Download
Close