Go to main contents

Địa chỉ

Km 92, Quốc lộ 5, Sở Dầu, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam

Diện tích nhà máy: 70,000 M2
Khoảng cách từ nhà máy tới
– Sân bay Nội Bài: 120 Km
– Sân bay Cát Bi: 12 Km

Điện thoại

(84)-225-3712705, 3712706

Fax

(84)-225-3712714, 3712715

Email

tuananh.nguyen@doosan.com

Check back soon for new video contents
Download
Close