Go to main contents

Chính sách bảo mật

Doosan Vina Hải Phòng cam kết bảo vệ sự riêng tư của bạn. Doosan Vina Hải Phòng thông báo cho bạn việc sử dụng ra sao và vì mục đích gì các thông tin của bạn và các biện pháp được sử dụng để bảo vệ các thông tin cá nhân đó. Trong trường hợp bất kì điều khoản nào của Chính sách bảo mật được sửa đổi và cập nhật, chúng tôi sẽ thông báo công khai tới bạn về sự sửa đổi và bổ sung này thông qua Website hoặc cho cá nhân. Những chính sách sau được áp dụng cho Website này (www.doosanvinahaiphong.com).

Thu thập thông tin cá nhân

Nhìn chung, bạn có thể truy cập vào Website mà không cần khai báo hay cung cấp thông tin cá nhân. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ thu thập thông tin cá nhân của bạn như: Tên, số điện thoại, địa chỉ email, lượng dữ liệu dịch vụ, thông tin truy cập, và địa chỉ IP, khi bạn thực hiện một yêu cầu trực tuyến về dịch vụ của chúng tôi, hay tham gia vào bất kì khảo sát hoặc sự kiện nào mà chúng tôi tổ chức.

Hơn nữa, chúng tôi có thể sử dụng tính năng của trình duyệt mà bạn sử dụng để gửi cho máy tính của bạn một cookie, là một tập tin dữ liệu nhỏ do trình duyệt tạo ra để lưu thông tin phục vụ cho máy chủ Web và được lưu trữ trong ổ cứng máy tính. Cookie cho phép máy chủ nhận dạng máy tính khi nó truy cập lại lần nữa để theo dõi thông tin thống kê về điều hướng thông qua Website của chúng tôi. Các Cookie không được sử dụng để thu thập dữ liệu cá nhân, và được sử dụng để lưu lại các ưu tiên và các thông tin khác trong máy tính nhằm tiết kiệm thời gian của bạn bằng cách loại bỏ việc phải nhập liên tục các thông tin tương tự và hiển thị thông tin cá nhân của bạn cũng như các quảng cáo thích hợp cho lần truy cập sau. Nếu bận không muốn nhận các cookie, điều chỉnh cài đặt trình duyệt của bạn để từ chối tất cả các cookie hoặc thông báo cho bạn biết khi có một cookie xuất hiện trong ổ cứng của bạn. Tuy nhiên, với việc làm này, bạn có thể không sử dụng được hết các tính năng của Website.

Mục đích của việc thu thập

Doosan Vina Hải Phòng có thể thu thập thông tin cá nhân của bạn cho những mục đích sau: Phản hồi những yêu cầu của bạn hoặc yêu cầu về dịch vụ, thông báo về những dịch vụ mà bạn có thể quan tâm; Để chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn và nâng cao tính hữu ích của Website thông qua việc yêu cầu bạn hoàn thành những khảo sát trực tuyến hoặc tham dò về suy nghĩ và ý kiến của bạn; hoặc là cho mục đích marketing và quảng cáo với sự đồng ý trước của bạn.

Tiết lộ thông tin cá nhân

Chúng tôi sẽ không tiết lộ, phán tán hay trao đổi bất kì thông tin cá nhân nào được thu thập thông qua Website cho tổ chức bên ngoài, trừ trường hợp được sự đồng ý trước của bạn hoặc trong trường hợp chúng tôi được yêu cầu bởi luật pháp để tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba, cơ quan thực thi pháp luật hoặc các cơ quan chính phủ khác.

Trong trường hợp chúng tôi xét thấy cần thiết để phát hànhcác thông tin cá nhân của bạn cho một cơ quan bên ngoài cho các dịch vụ ủy quyền, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về danh tính của cơ quan cũng như là tính chất của các dịch vụ ủy quyền, và phải nhận được sự đồng ý trước của bạn.

Lưu giữ và tiêu hủy thông tin cá nhân

Bất kì thông tin nào bạn cung cấp sẽ được chuyển để chia ra DB dựa trên mục đích sử dụng của nó. Những thông tin này sau đó sẽ bị cấm sử dụng vì mục đích lưu trữ trong kho dữ liệu của chúng tôi hoặc tuân theo các luật lệ và quy định liên quan. Tuy nhiên, nếu bạn muốn xóa các thông tin cá nhân của mình khỏi hồ sơ của chúng tôi, toàn bộ thông tin sẽ được hủy hoàn toàn theo yêu cầu của bạn, và không có thông tin nào được giữ lại trong kho dữ liệu của chúng tôi trừ phi có sự liên quan tới các yêu cầu của pháp luật và quy định những tài liệu này sẽ được lưu trữ lâu hơn.

A. Lưu trữ và thời gian sử dụng
 • Các thông tin lưu trữ: Tên, nơi sống, địa chỉ email, tên công ty
 • Thời gian lưu trữ: 1 năm
 • Lý do lưu trữ: Các yêu cầu của người dung/ các yêu cầu kiểm soát, nhận dạng người dùng, ..vv..
 • Các thông tin lưu trữ: Lượng dữ liệu sử dụng, thông tin truy cập, cookie, địa chỉ IP
 • Thời hạn lưu trữ: 3 năm
 • Lý do lưu trữ: Thu thập số liệu thống kê về việc sử dụng dịch vụ

Đường dẫn tới Website khác

Website này có thể bao gồm các đường dẫn kết nối tới các website khác, và chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung của các website này cũng như các cách sử dụng khác. Bạn nhận thức được việc sử dụng các website của bên thứ ba sẽ được điều chỉnh bằng các chính sách riêng tư của họ.

Bảo vệ thông tin cá nhân

Chúng tôi duy trì nghiêm ngặt chế độ bảo hộ nhằm bảo vệ các thông tin cá nhân của bạn khỏi sự truy cập trái phép hoặc không phù hợp, bằng cách giới hạn nhân viên truy cập và sử dụng thông tin.

Dịch vụ chăm sóc khách hàng cho các thông tin cá nhân

Nếu bạn có các yêu cầu về các điều khoản hay thông tin khách hàng đã đề cập ở trên, hãy liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sau. Doosan Vina Hải Phòng sẽ giải đáp các yêu cầu sớm nhất khi có thể:

A. Quản trị thông tin cá nhân
 • Số điện thoại : +84 31 3712705
 • Fax : +84 31 3712714
 • E-mail Address: dohwan.kong@doosan.com
 • Giờ làm việc: (Thứ 2- thứ 6) 07:30 – 17:30
 • Ngày thông báo công khai : 31/07/2010
 • Ngày thực thi : 31/07/2010

Check back soon for new video contents
Download
Close