Go to main contents

Sản phẩm & Dịch vụ

Doosan Vina Hải Phòng là nhà chế tạo và cung cấp các hệ thống và thiết bị hiện đại sử dụng trong các nhà máy điện.

Nồi hơi

Lò hơi được sử dụng như một máy phát điện hơi nước trong các nhà máy điện và nhà máy công nghiệp. Nó thường bao gồm các module chính và hệ thống lưu thông cho thế hệ hơi nước.

Hệ thống thu hồi nhiệt

Lò hơi thu hồi nhiệt được lắp đặt trong nhà máy điện sử dụng chu trình hỗn hợp tạo ra hơi nước bằng cách thu hồi năng lượng nhiệt từ khí thải có nhiệt độ cao.

Bình bồn chứa

Công nghệ cao trong lĩnh vực cung cấp bồn áp lực, bồn chứa, bể chứa , bình áp lực cho nhà máy lọc, hóa dầu, phân bón, điện và các ngành công nghiệp khác.

Thiết bị công nghiệp

Dựa trên những kinh nghiệm của chúng tôi trong sản xuất, chúng tôi đã cung cấp thiết bị công nghiệp như cần cẩu, hệ thống xử lý vật liệu.

Check back soon for new video contents
Download
Close