Go to main contents

Nồi hơi

Lò hơi được sử dụng như một máy phát điện hơi nước trong các nhà máy điện và nhà máy công nghiệp. Nó thường bao gồm các module chính và hệ thống lưu thông cho thế hệ hơi nước, hệ thống lò đốt cho đốt cháy nhiên liệu, hệ thống thổi chuyển khí cháy và khí đốt, sấy không khí và hệ thống phụ trợ khác.

Khách hàng : Ishikawajima Harima Heavy Industries Co., (IHI) – ở Nhật

 • Địa điểm công trình : Dự án Karita PS ở Nhật
 • Hạng mục : Sản xuất kết cấu thép cho RDF boiler/RC Furnace Boiler
 • Đơn vị : 1
 • Khối lượng (tấn) : 230
 • Thời gian : Oct. 97~Mar. 98

Khách hàng : Mitsui Babcock Energy Limited ở Anh

 • Địa điểm công trình : Nhà máy Nhiện Điện Phả Lại, Việt Nam
 • Hạng mục : Phễu rót than
 • Đơn vị : 16
 • Khối lượng (tấn) : 696
 • Thời gian : Mar. 99~Dec. 99

Khách hàng : Fisher – Klosterman Inc. ở Mỹ

 • Địa điểm công trình : Nhà máy Nhiện Điện Phả Lại, Việt Nam
 • Hạng mục : Sản xuất U-Stamped Single Cyclone Collectors
 • Đơn vị : 16
 • Khối lượng (tấn) : 63
 • Thời gian : Apr. 99~Dec. 99

Khách hàng : Hyundai Engineering & Construction Co., Ltd ở Hàn Quốc

 • Địa điểm công trình : Nhà máy Nhiện Điện Phả Lại, Việt Nam
 • Hạng mục : Supplied of H.F.O Pipe Rack , pipe jacking system
 • Đơn vị : 1
 • Khối lượng (tấn) : 385
 • Thời gian : Jul. 99~Mar. 00

Khách hàng : Mitsui Babcock Energy Limited ở Anh

 • Địa điểm công trình : Nhà máy Nhiện Điện Phả Lại, Việt Nam
 • Hạng mục : Sản xuât Boiler Drains Vessel Vent Stack, Steam Air Heater Condensate Vessel
 • Đơn vị : 1
 • Khối lượng (tấn) : 83
 • Thời gian : Dec. 99~Mar. 00

Khách hàng : ABB Solyvent-

 • Địa điểm công trình : Nhà máy Hsinta P.S ở Đài Loan
 • Hạng mục : Vỏ quạt
 • Đơn vị : 4
 • Khối lượng (tấn) : 231
 • Thời gian : Sep. 99~Apr. 00

Khách hàng : Ventec ở Pháp

 • Địa điểm công trình : Nhà máy Hsinta P.S ở Đài Loan
 • Hạng mục : Vỏ quạt
 • Đơn vị : 4
 • Khối lượng (tấn) : 231
 • Thời gian : Sep. 99~Apr. 00

Khách hàng : The Indure Limited in India

 • Địa điểm công trình : Nhà máy Nhiện Điện Phả Lại, Việt Nam
 • Hạng mục : Sản xuất Silo, Steel Structure & Piping
 • Đơn vị : 1
 • Khối lượng (tấn) : 864
 • Thời gian : Oct. 99~Apr. 00

– Khách hàng : Ishikawajima Harima Heavy Industries Co., (IHI) – ở Nhật

 • Địa điểm công trình : Nhà máy Callide ở Úc
 • Hạng mục : Sản xuất kết cấu phụ trợ
 • Đơn vị : 1
 • Khối lượng (tấn) : 56
 • Thời gian : Jun. 00~Aug. 00

– Khách hàng : ABB Solyvent-

 • Địa điểm công trình : Nhà máy điện Manjung TPP ở Malaysia
 • Hạng mục : Vỏ quạt
 • Đơn vị : 3
 • Khối lượng (tấn) : 293
 • Thời gian : Aug. 00~Jun. 01

– Khách hàng : Ventec ở Pháp

 • Địa điểm công trình : Nhà máy điện Manjung TPP ở Malaysia
 • Hạng mục : Vỏ quạt
 • Đơn vị : 3
 • Khối lượng (tấn) : 293
 • Thời gian : Aug. 00~Jun. 01

Description : Fabrication of Buckstay, coal chute, Diverter

 • Client : Ishikawajima Harima Heavy Industries Co., (IHI) – in Japan
 • Location : Tarong North TPP in Australia
 • Unit : 1
 • Weight(ton) : 594
 • Period : Aug. 00~Jul. 01

Description : Fabrication of Spray piping and Internal Support

 • Client : Ishikawajima Harima Heavy Industries Co., (IHI) – in Japan
 • Location : TOA Sekiyu IPP in Japan
 • Unit : 1
 • Weight(ton) : 37
 • Period : Apr. 01~Aug. 01

Khách hàng : Ishikawajima Harima Heavy Industries Co., (IHI) – ở Nhật

 • Địa điểm công trình : Nhà máy TOA Sekiyu IPP, Nhật Bản
 • Hạng mục : Sản xuất Buckstay, pipe rack
 • Đơn vị : 1
 • Khối lượng (tấn) : 288
 • Thời gian : Apr. 01~Jan. 02

Khách hàng : Ishikawajima Harima Heavy Industries Co., (IHI) – ở Nhật

 • Địa điểm công trình : Nhà máy STM-2, Nhật Bản
 • Hạng mục : SCR Frame and Casing
 • Đơn vị : 1
 • Khối lượng (tấn) : 230
 • Thời gian : Oct. 01~Jan. 02

Khách hàng : Ishikawajima Harima Heavy Industries Co., (IHI) – ở Nhật

 • Địa điểm công trình : Dự án KB-2 ở Nhật
 • Hạng mục : Sản xuất Buckstay, Stair Tread, Stairway and Checker Plate
 • Đơn vị : 1
 • Khối lượng (tấn) : 1.16
 • Thời gian : May. 01~Sep. 02

Khách hàng : ABB Ventilation

 • Địa điểm công trình : Nhà máy Hua Yang ở Trung Quốc
 • Hạng mục : Gia công và lắp thử Vỏ quạt
 • Đơn vị : 1
 • Khối lượng (tấn) : 37
 • Thời gian : Jul. 01~Sep. 01

Khách hàng : ở Thuỵ Điển

 • Địa điểm công trình : Nhà máy Hua Yang ở Trung Quốc
 • Hạng mục : Gia công và lắp thử Vỏ quạt
 • Đơn vị : 1
 • Khối lượng (tấn) : 37
 • Thời gian : Jul. 01~Sep. 01

Khách hàng : Ishikawajima Harima Heavy Industries Co., (IHI) – ở Nhật

 • Địa điểm công trình : Nhà máy Tokuyama, Nhật Bản
 • Hạng mục : Buckstay & Eco Casing
 • Đơn vị : 1
 • Khối lượng (tấn) : 133
 • Thời gian : Apr. 02~Aug. 02

Khách hàng : Ishikawajima Harima Heavy Industries Co., (IHI) – ở Nhật

 • Địa điểm công trình : Nhà máy UBE IPP, Nhật Bản
 • Hạng mục : Buckstay & Absober, Top Enclosure, Air Duct, Eco Casing
 • Đơn vị : 1
 • Khối lượng (tấn) : 505
 • Thời gian : Apr. 02~Nov. 02

Khách hàng : Flakt Solyvent-Ventec ở Pháp

 • Địa điểm công trình : Dự án Flakt Fan Casing ở Trung Quốc
 • Hạng mục : Gia công và lắp thử Vỏ quạt
 • Đơn vị : 3
 • Khối lượng (tấn) : 286
 • Thời gian : Jul. 02~May. 03

Khách hàng : Flakt Woods AB ở Thuỵ Điển

 • Địa điểm công trình : DUBAI Kestrel ở UAE
 • Hạng mục : Gia công và lắp thử Vỏ quạt
 • Đơn vị : 15
 • Khối lượng (tấn) : 51
 • Thời gian : Oct. 02~Dec. 02

Khách hàng : Flakt Woods AB ở Thuỵ Điển

 • Địa điểm công trình : Nhà máy Hua Yang ở Trung Quốc
 • Hạng mục : Gia công và lắp thử Vỏ quạt
 • Đơn vị : 1
 • Khối lượng (tấn) : 32
 • Thời gian : Feb. 03~Jul. 03

Khách hàng : Ishikawajima Harima Heavy Industries Co., (IHI) – ở Nhật

 • Địa điểm công trình : Nhà máy dđiện K ở Nhật Bản
 • Hạng mục : Sản xuất Buckstay
 • Đơn vị : 1
 • Khối lượng (tấn) : 57
 • Thời gian : Mar. 03~May. 03

Khách hàng : Ishikawajima Harima Heavy Industries Co., (IHI) – ở Nhật

 • Địa điểm công trình : Nhà máy Seraya P.S ở Singapore
 • Hạng mục : EP, Buckstay
 • Đơn vị : 1
 • Khối lượng (tấn) : 1.746
 • Thời gian : Mar. 04~Feb. 05

Khách hàng : Babcock-Hitachi

 • Địa điểm công trình : Nhà máy Mid America ở Mỹ
 • Hạng mục : Sản xuất Buckstay
 • Đơn vị : 1
 • Khối lượng (tấn) : 815
 • Thời gian : Apr. 04~Jul. 04

Khách hàng : K.K ở Nhật

 • Địa điểm công trình : Nhà máy Mid America ở Mỹ
 • Hạng mục : Sản xuất Buckstay
 • Đơn vị : 1
 • Khối lượng (tấn) : 815
 • Thời gian : Apr. 04~Jul. 04

Khách hàng : Ishikawajima Harima Heavy Industries Co., (IHI) – ở Nhật

 • Địa điểm công trình : Dự án Sumikin Kashima P.S No.1 Boiler, Nhật Bản
 • Hạng mục : Sản xuất Pipe Rack & Absorber
 • Đơn vị : 1
 • Khối lượng (tấn) : 480
 • Thời gian : Sep. 04~May. 05

Khách hàng : Babcock-Hitachi

 • Địa điểm công trình : Nhà máy Kogan Creek P.S ở Australia
 • Hạng mục : Sản xuất Buckstay & Sling Supports
 • Đơn vị : 1
 • Khối lượng (tấn) : 577
 • Thời gian : Dec. 04~Apr. 05

Khách hàng : K.K ở Nhật

 • Địa điểm công trình : Nhà máy Kogan Creek P.S ở Australia
 • Hạng mục : Sản xuất Buckstay & Sling Supports
 • Đơn vị : 1
 • Khối lượng (tấn) : 577
 • Thời gian : Dec. 04~Apr. 05

Khách hàng : Ishikawajima Harima Heavy Industries Co., (IHI) – ở Nhật

 • Địa điểm công trình : Nhà máy điện Nishiki, Nhật Bản
 • Hạng mục : Sản xuất Buckstay
 • Đơn vị : 1
 • Khối lượng (tấn) : 36
 • Thời gian : Feb. 05~Apr. 05

Khách hàng : Ishikawajima Harima Heavy Industries Co., (IHI) – ở Nhật

 • Địa điểm công trình : Nhà máy Iwakuni ở Nhật
 • Hạng mục : Sản xuất Buckstay
 • Đơn vị : 1
 • Khối lượng (tấn) : 53
 • Thời gian : Feb. 05~May. 05

Khách hàng : Babcock-Hitachi

 • Địa điểm công trình : Dự án Elm Road Generating Station ở Mỹ
 • Hạng mục : Sản xuất Buckstay & Sling Supports
 • Đơn vị : 2
 • Khối lượng (tấn) : 1.058
 • Thời gian : Feb. 06~Dec. 06

Khách hàng : K.K ở Nhật

 • Địa điểm công trình : Dự án Elm Road Generating Station ở Mỹ
 • Hạng mục : Sản xuất Buckstay & Sling Supports
 • Đơn vị : 2
 • Khối lượng (tấn) : 1.058
 • Thời gian : Feb. 06~Dec. 06

Khách hàng : Ishikawajima Harima Heavy Industries Co., (IHI) – ở Nhật

 • Địa điểm công trình : Nhà máy Tokuyama, Nhật Bản
 • Hạng mục : Sản xuất Buckstay
 • Đơn vị : 1
 • Khối lượng (tấn) : 71
 • Thời gian : Apr. 06~Nov. 06

Khách hàng : Ishikawajima Harima Heavy Industries Co., (IHI) – ở Nhật

 • Địa điểm công trình : Dự án OPPD Nebraska City Station Unit 2 ở Mỹ
 • Hạng mục : Sản xuất Buckstay
 • Đơn vị : 2
 • Khối lượng (tấn) : 489
 • Thời gian : Feb. 06~May. 06

Khách hàng : Ishikawajima Harima Heavy Industries Co., (IHI) – ở Nhật

 • Địa điểm công trình : Dự án ISOGO No.2 Boiler ở Nhật
 • Hạng mục : Sản xuất Buckstay Buckstay ,Ammonia Injection Grid & Ammonia Mixing Device, SCR
 • Đơn vị : 1
 • Khối lượng (tấn) : 978
 • Thời gian : Dec. 05~Feb. 08

Khách hàng : Ishikawajima Harima Heavy Industries Co., (IHI) – ở Nhật

 • Địa điểm công trình : Nhà máy Sumikyo Niihama (NN-3), Nhật Bản
 • Hạng mục : Sản xuất Buckstay Buckstay, AIG
 • Đơn vị : 1
 • Khối lượng (tấn) : 118
 • Thời gian : Feb. 06~Jun. 06

Khách hàng : Ishikawajima Harima Heavy Industries Co., (IHI) – ở Nhật

 • Địa điểm công trình : Nhà máy Nihon Seishi Iwakuni (W9 ) ở Nhật
 • Hạng mục : Sản xuất Buckstay Buckstay, Top & bottom encloser , Outer casing
 • Đơn vị : 1
 • Khối lượng (tấn) : 88
 • Thời gian : Jul. 06~Mar. 07

Khách hàng : Ishikawajima Harima Heavy Industries Co., (IHI) – ở Nhật

 • Địa điểm công trình : Nhà máy Toso No.2-6, Nhật Bản
 • Hạng mục : Sản xuất Top/bottom Enclosure
 • Đơn vị : 1
 • Khối lượng (tấn) : 215
 • Thời gian : Dec. 06~Jul. 07

Khách hàng : Ishikawajima Harima Heavy Industries Co., (IHI) – ở Nhật

 • Địa điểm công trình : Nhà máy Sumikyo Niihama (NN-3), Nhật Bản
 • Hạng mục : Sản xuất Outer Casing ,Top Enclosure, Bottom Enclosure
 • Đơn vị : 1
 • Khối lượng (tấn) : 53
 • Thời gian : Dec. 06~Mar. 07

Khách hàng : Ishikawajima Harima Heavy Industries Co., (IHI) – ở Nhật

 • Địa điểm công trình : Bluewaters PS Unit 1 ở UAE
 • Hạng mục : Phễu rót than, Eco Casing (HRA Casing)
 • Đơn vị : 2
 • Khối lượng (tấn) : 597
 • Thời gian : May. 07~Dec. 07

Khách hàng : Babcock-Hitachi

 • Địa điểm công trình : Dự án Keep hills Generating Station ở Canada
 • Hạng mục : Sản xuất Sling Supports
 • Đơn vị : 1
 • Khối lượng (tấn) : 88
 • Thời gian : Dec. 07~Apr. 08

Khách hàng : K.K ở Nhật

 • Địa điểm công trình : Dự án Keep hills Generating Station ở Canada
 • Hạng mục : Sản xuất Sling Supports
 • Đơn vị : 1
 • Khối lượng (tấn) : 88
 • Thời gian : Dec. 07~Apr. 08

Khách hàng : Công ty CN Nặng và XD Doosan ở Hàn quốc

 • Địa điểm công trình : Dự án Gheco One ở Thái Lan
 • Hạng mục : Ống dẫn khí
 • Đơn vị : 1
 • Khối lượng (tấn) : 506
 • Thời gian : Dec. 09~Mar. 10

Khách hàng : Công ty CN Nặng và XD Doosan ở Hàn quốc

 • Địa điểm công trình : Dự án Gheco One ở Thái Lan
 • Hạng mục : Chế tạo kết cấu thép
 • Đơn vị : 1
 • Khối lượng (tấn) : 1,265
 • Thời gian : Dec. 09~Mar. 10

Khách hàng : Công ty CN Nặng và XD Doosan ở Hàn quốc

 • Địa điểm công trình : Dự án Raipur TPP ở Ấn độ
 • Hạng mục : Chế tạo ống (Air & Gas duct)
 • Đơn vị : 1
 • Khối lượng (tấn) : 2,313
 • Thời gian : Aug.10 ~ Aug.11

Khách hàng : Công ty TNHH Công nghiệp nặng Doosan Vina ở Việt Nam

 • Địa điểm công trình : Dự án Điện Mông Dương II ở Việt Nam
 • Hạng mục : Chế tạo các kết cấu xây dựng tua bin (tất cả các mục BH)
 • Đơn vị : 2
 • Khối lượng (tấn) : 3,015
 • Thời gian : Dec.11 ~ Jul.12

Khách hàng : Công ty TNHH Công nghiệp nặng Doosan Vina ở Việt Nam

 • Địa điểm công trình : Dự án Điện Mông Dương II ở Việt Nam
 • Hạng mục : Chế tạo Buckstay (tất cả các mục BH)
 • Đơn vị : 2
 • Khối lượng (tấn) : 892
 • Thời gian : Apr.12 ~ Oct.12

Khách hàng : Công ty TNHH Công nghiệp nặng Vina Halla

 • Địa điểm công trình : Dự án Điện Mông Dương II ở Việt Nam
 • Hạng mục : Chế tạo kết cấu lò hơi tổ máy 2 (tầng 1 @ 2)
 • Đơn vị : 1
 • Khối lượng (tấn) : 1,512
 • Thời gian : Apr.12 ~ Jun.12

Nhấp vào liên kết sau đây để xem thêm các chủ đề có liên quan.

hồ sơ công ty

hồ sơ công ty

Công ty Doosan Vina Hải phòng được thành lập vào năm 1995 bởi tập đoàn Công Nghiệp Nặng và Xây Dựng Doosan, chuyên về sản xuất các hàng siêu trường, siêu trọng như kết cấu thép, nồi hơi, bình bồn áp lực, bồn chứa, đường ống… Chúng tôi rất tự hào là một trong những đơn vị tiên phong nhận được chứng chỉ ISO 9001 và các chứng chỉ của ASME (U, S, U2) tại Việt nam.

Tải file giới thiệu về Công ty

Tải file giới thiệu về Công ty

Doosan Vina Hải Phòng cung cấp các thong tin, tài liệu quảng cáo sản phẩm, dịch vụ của Công ty. Xin vui lòng tìm hiểu ở đây.

Làm việc tại Doosan

Làm việc tại Doosan

Người Doosan làm việc trên toàn thế giới. Sự phát triển trong kinh doanh của chúng tôi gắn liền với tốc độ tăng trưởng của từng cá nhân nhân viên. Bạn sẽ gặp những cơ hội lớn cùng với sự tăng trưởng liên tục và vô hạn của Doosan.

Check back soon for new video contents
Download
Close