Go to main contents

Lò hơi thu hồi nhiệt

Lò hơi thu hồi nhiệt được xem là rất hiệu quả vì tái chế được để đun nóng nước. Khi xả khí nóng từ tuabin khí có nhiệt lượng cao, đó là một mất mát nếu nó được thải vào khí quyển. Như khí như vậy, khí thải được tái chế bởi HRSG để tạo ra hơi nước vận hành các tua bin hơi nước để sản xuất điện.

Khách hàng : Công ty CN Nặng và XD Doosan ở Hàn quốc

 • Địa điểm công trình : Nhà máy điện Al-taweelah CCPP ở UAE
 • Hạng mục : Gia công ống khói
 • Đơn vị : 3
 • Khối lượng (tấn) : 496
 • Thời gian : Jun. 99~Dec. 99

Khách hàng : Công ty CN Nặng và XD Doosan ở Hàn quốc

 • Địa điểm công trình : Nhà máy điện Leam Chabang CCPP ở Thái Lan
 • Hạng mục : Ống khói, sàn công tác
 • Đơn vị : 2
 • Khối lượng (tấn) : 316
 • Thời gian : Mar. 00~Jul. 00

Khách hàng : Công ty CN Nặng và XD Doosan ở Hàn quốc

 • Địa điểm công trình : Nhà máy điện Bà Rịa Việt nam
 • Hạng mục : Sản xuất, Blowdown Tank, Gas Duct, Bypass Stack, Condensate
 • Đơn vị : 3
 • Khối lượng (tấn) : 890
 • Thời gian : Aug. 00~Dec. 00

Khách hàng : Hamon Thermal ở Bỉ

 • Địa điểm công trình : Nhà máy điện Bà Rịa Việt nam
 • Hạng mục : Kết cấu thép, Manifold, Steam duct, Condensate header, Condensate tank
 • Đơn vị : 3
 • Khối lượng (tấn) : 788
 • Thời gian : Dec. 00~Apr. 01

Khách hàng : Công ty CN Nặng và XD Doosan ở Hàn quốc

 • Địa điểm công trình : Nhà máy điện Kelanitissa(Vertical) CCPP ở Srilanka
 • Hạng mục : Vỏ bọc, ống dẫn khí, ống khói, kết cấu thép
 • Đơn vị : 1
 • Khối lượng (tấn) : 1.032
 • Thời gian : Nov. 00~Mar. 01

Khách hàng : Công ty CN Nặng và XD Doosan ở Hàn quốc

 • Địa điểm công trình : Nhà máy điện Umm Al Nar CCPP, UAE
 • Hạng mục : Vỏ bọc
 • Đơn vị : 2
 • Khối lượng (tấn) : 225
 • Thời gian : Nov. 00~Mar. 01

Khách hàng : Công ty CN Nặng và XD Doosan ở Hàn quốc

 • Địa điểm công trình : Nhà máy điện Phú Mỹ 3, Việt nam
 • Hạng mục : Vỏ bọc, ống dẫn khí, ống khói, kết cấu thép, Bồn chứa, Sàn công tác
 • Đơn vị : 2
 • Khối lượng (tấn) : 1.6
 • Thời gian : Feb. 02~Nov. 02

Khách hàng : Công ty CN Nặng và XD Doosan ở Hàn quốc

 • Địa điểm công trình : Nhà máy điện Al-Tamira CCPP ở Mêhicô
 • Hạng mục : Steel Structure, Casing, Duct, Stack
 • Đơn vị : 4
 • Khối lượng (tấn) : 2.9
 • Thời gian : Sep. 01~Jun. 02

Khách hàng : Công ty CN Nặng và XD Doosan ở Hàn quốc

 • Địa điểm công trình : Castejon CCPP in Spain
 • Hạng mục : Structure, Casing, Gas, Duct, Stack
 • Đơn vị : 1
 • Khối lượng (tấn) : 710
 • Thời gian : Jul. 01~Nov. 01

Khách hàng : Mitsui Babcock Energy Limited ở Anh

 • Địa điểm công trình : Nhà máy điện Naco Nogales CCPP ở Mexico
 • Hạng mục : Vỏ bọc và ống dẫn khí
 • Đơn vị : 1
 • Khối lượng (tấn) : 152
 • Thời gian : Jul. 01~Dec. 01

Khách hàng : NEM Power System ở Đức

 • Địa điểm công trình : Nhà máy điện In Amenas CCPP ở Algeria
 • Hạng mục : 3T-boxes & 6 Dampers Type JK-TS
 • Đơn vị : 3
 • Khối lượng (tấn) : 30
 • Thời gian : Jan. 04~Mar. 04

Khách hàng : Babcock-Hitachi &K.K ở Nhật

 • Địa điểm công trình : Chang Bin, Fongder CCPP in Taiwan
 • Hạng mục : Vỏ bọc và ống dẫn khí
 • Đơn vị : 2
 • Khối lượng (tấn) : 1.562
 • Thời gian : Mar. 02~Jul. 02

Khách hàng : Ishikawajima Harima Heavy Industries Co., (IHI) – ở Nhật

 • Địa điểm công trình : Nhà máy điện OGH CCPP ở Nhật Bản
 • Hạng mục : Vỏ bọc, Ống dẫn khí, kết cấu thép, ống khói, SCR
 • Đơn vị : 2
 • Khối lượng (tấn) : 207
 • Thời gian : Jan. 03~May. 03

Khách hàng : Mitsui Babcock Energy Limited ở Anh

 • Địa điểm công trình : Black Point CCPP in Hong Kong
 • Hạng mục : Vỏ bọc và ống dẫn khí
 • Đơn vị : 2
 • Khối lượng (tấn) : 711
 • Thời gian : May. 03~Jan. 04

Khách hàng : Công ty CN Nặng và XD Doosan ở Hàn quốc

 • Địa điểm công trình : Nhà máy điện Aceca/Sabon CCPP ở Tây Ban Nha
 • Hạng mục : Vỏ bọc và ống dẫn khí, ống khói, kết cấu thép
 • Đơn vị : 2
 • Khối lượng (tấn) : 1.451
 • Thời gian : Feb. 03~Jan. 04

Khách hàng : Ishikawajima Harima Heavy Industries Co., (IHI) – ở Nhật

 • Địa điểm công trình : Nhà máy điện Bay Side Energy Ichihara CCPP ở Nhật
 • Hạng mục : Vỏ bọc, ống dẫn khí, ống khói, kết cấu thép, SCR
 • Đơn vị : 2
 • Khối lượng (tấn) : 442
 • Thời gian : Nov. 03~Apr. 04

Khách hàng : Ishikawajima Harima Heavy Industries Co., (IHI) – ở Nhật

 • Địa điểm công trình : Nhà máy điện M ở Nhật Bản
 • Hạng mục : Vỏ bọc, Ống dẫn khí, kết cấu thép, ống khói, SCR
 • Đơn vị : 2
 • Khối lượng (tấn) : 345
 • Thời gian : Apr. 04~Sep. 04

Khách hàng : NEM Power System ở Đức

 • Địa điểm công trình : Bahamas
 • Hạng mục : ống khói, Support structure diverter
 • Đơn vị : 2
 • Khối lượng (tấn) : 78
 • Thời gian : Jun. 04~Sep. 04

Khách hàng : Công ty CN Nặng và XD Doosan ở Hàn quốc

 • Địa điểm công trình : Nhà máy Điện Phú Mỹ 2-1, Việt nam
 • Hạng mục : Vỏ bọc và ống dẫn khí, ống khói, kết cấu thép
 • Đơn vị : 2
 • Khối lượng (tấn) : 1.1
 • Thời gian : Jul. 04~Nov. 04

Khách hàng : Nem Hengelo ở Hà Lan

 • Địa điểm công trình : Nhà máy điện Saudi Aramco CCPP ở Saudi Arabia
 • Hạng mục : Vỏ bọc và ống dẫn khí, kết cấu thép
 • Đơn vị : 8
 • Khối lượng (tấn) : 1.34
 • Thời gian : Aug. 04~Mar. 05

Khách hàng : Downer Energy System Pty Ltd ở Australia

 • Địa điểm công trình : Alinta Cogeneration ở Úc
 • Hạng mục : Ống khói
 • Đơn vị : 2
 • Khối lượng (tấn) : 184
 • Thời gian : Oct. 04~Nov. 04

Khách hàng : Ishikawajima Harima Heavy Industries Co., (IHI) – ở Nhật

 • Địa điểm công trình : Nhà máy điện FT-4 CCPP ở Nhật
 • Hạng mục : Ống khói, ống dẫn khí, AIG
 • Đơn vị : 2
 • Khối lượng (tấn) : 2.314
 • Thời gian : Mar. 05~Jan. 07

Khách hàng : NEM Energy & Environment ở Hà Lan

 • Địa điểm công trình : Nhà máy điện Plana del Vent CCPP, Tây Ban Nha
 • Hạng mục : Ống khói
 • Đơn vị : 2
 • Khối lượng (tấn) : 582
 • Thời gian : Nov. 05~Dec. 05

Khách hàng : Công ty CN Nặng và XD Doosan ở Hàn quốc

 • Địa điểm công trình : Nhà máy điện Castellon ở Tây Ban Nha
 • Hạng mục : Sản xuất vỏ bọc, ống dẫn khí
 • Đơn vị : 2
 • Khối lượng (tấn) : 1.807
 • Thời gian : Jun. 06~Oct. 06

Khách hàng : Công ty CN Nặng và XD Doosan ở Hàn quốc

 • Địa điểm công trình : Nhà máy điện Al-taweelah CCPP ở UAE
 • Hạng mục : Vỏ bọc và ống dẫn khí
 • Đơn vị : 3
 • Khối lượng (tấn) : 1.371
 • Thời gian : Jun. 06~Dec. 06

Khách hàng : Công ty CN Nặng và XD Doosan ở Hàn quốc

 • Địa điểm công trình : Nhà máy điện Cà Mau, Việt nam
 • Hạng mục : Sản xuất vỏ bọc, ống dẫn khí, đường ống
 • Đơn vị : 2
 • Khối lượng (tấn) : 1.117
 • Thời gian : Jul. 06~Apr. 07

Khách hàng : NEM BV ở Hà Lan

 • Địa điểm công trình : Nhà máy Mesaiseed IPP ở Qartas
 • Hạng mục : Kết cấu thép, ống dẫn khí và ống khói
 • Đơn vị : 6
 • Khối lượng (tấn) : 3.955
 • Thời gian : Jul. 06 ~Oct. 08

Khách hàng : Công ty CN Nặng và XD Doosan ở Hàn quốc

 • Địa điểm công trình : Nhà máy điện Al-taweelah CCPP ở UAE
 • Hạng mục : Vỏ bọc, ống dẫn khí, ống khói
 • Đơn vị : 2
 • Khối lượng (tấn) : 970
 • Thời gian : Aug. 07~Jan. 08

Khách hàng : NEM Industrial & Utility Boiler (NEM bv) ở Hà Lan

 • Địa điểm công trình : Nhà máy điện Qatargas CCPP, Qatar
 • Hạng mục : Ống dẫn khí, ống khói, kết cấu thép
 • Đơn vị : 4
 • Khối lượng (tấn) : 913
 • Thời gian : Aug. 07~Jan. 08

Khách hàng : Công ty CN Nặng và XD Doosan ở Hàn quốc

 • Địa điểm công trình : Amman East IPP in Jordan
 • Hạng mục : Vỏ bọc, ống dẫn khí, ống khói
 • Đơn vị : 2
 • Khối lượng (tấn) : 1.322
 • Thời gian : Aug. 07~Jan. 08

Khách hàng : Công ty CN Nặng và XD Doosan ở Hàn quốc

 • Địa điểm công trình : Nhà máy điện Daharki CCPP ở Parkistan
 • Hạng mục : Vỏ bọc, ống dẫn khí, ống khói
 • Đơn vị : 1
 • Khối lượng (tấn) : 701
 • Thời gian : Jan. 08~Apr. 08

Khách hàng : Công ty CN Nặng và XD Doosan ở Hàn quốc

 • Địa điểm công trình : Nhà máy điện Marafiq IWPP 1-4 ở Saudi Arabia
 • Hạng mục : Vỏ bọc và ống dẫn khí
 • Đơn vị : 9
 • Khối lượng (tấn) : 6.075
 • Thời gian : Dec. 07~Aug. 08

Khách hàng : Công ty CN Nặng và XD Doosan ở Hàn quốc

 • Địa điểm công trình : Nhà máy Jebel Ali P& D Station ở UAE
 • Hạng mục : Vỏ bọc và ống dẫn khí
 • Đơn vị : 6
 • Khối lượng (tấn) : 3.467
 • Thời gian : Mar. 08~Nov. 08

Khách hàng : Công ty CN Nặng và XD Doosan ở Hàn quốc

 • Địa điểm công trình : Nhà máy điện EMAL CCPP. ở UAE
 • Hạng mục : Vỏ bọc, ống dẫn khí, ống khói
 • Đơn vị : 4
 • Khối lượng (tấn) : 3.698
 • Thời gian : Jun. 08~Dec. 08

Khách hàng : Công ty CN Nặng và XD Doosan ở Hàn quốc

 • Địa điểm công trình : Nhà máy điện Seraya III CCPP 3+4, Singapore
 • Hạng mục : Vỏ bọc, ống dẫn khí, ống khói
 • Đơn vị : 2
 • Khối lượng (tấn) : 1.988
 • Thời gian : Jun. 08~Aug. 08

Khách hàng : Công ty CN Nặng và XD Doosan ở Hàn quốc

 • Địa điểm công trình : Nhà máy điện Qatalum CCPP, Qatar
 • Hạng mục : Vỏ bọc
 • Đơn vị : 4
 • Khối lượng (tấn) : 2.388
 • Thời gian : Apr. 08~Nov. 08

Khách hàng : Công ty CN Nặng và XD Doosan ở Hàn quốc

 • Địa điểm công trình : Dự án Edwardsport IGCC ở Mỹ
 • Hạng mục : Vỏ bọc, ống dẫn khí, ống khói
 • Đơn vị : 2
 • Khối lượng (tấn) : 2.143
 • Thời gian : Mar. 09~Jun. 09

Khách hàng : Công ty CN Nặng và XD Doosan ở Hàn quốc

 • Địa điểm công trình : Nhà máy điện Ras Laffan C IWPP, Qatar
 • Hạng mục : Vỏ bọc và ống dẫn khí
 • Đơn vị : 8
 • Khối lượng (tấn) : 4.523
 • Thời gian : Nov. 08~May. 09

Khách hàng : Công ty CN Nặng và XD Doosan ở Hàn quốc

 • Địa điểm công trình : Nhà máy điện Koudiet CCPP ở Algeria
 • Hạng mục : Vỏ bọc, ống dẫn khí, ống khói
 • Đơn vị : 3
 • Khối lượng (tấn) : 3.437
 • Thời gian : Mar. 09~Sep. 09

Công ty CN Nặng và XD Doosan ở Hàn quốc

 • Địa điểm công trình : Nhà máy điện Samsun CCPP ở Thổ Nhĩ Kỳ
 • Hạng mục : Vỏ bọc, ống dẫn khí, ống khói
 • Đơn vị : 2
 • Khối lượng (tấn) : 2.208
 • Thời gian : Nov. 08~May. 09

Khách hàng : Công ty CN Nặng và XD Doosan ở Hàn quốc

 • Địa điểm công trình : Nhà máy điện Brazi ở Rumani
 • Hạng mục : Vỏ bọc và ống dẫn khí
 • Đơn vị : 2
 • Khối lượng (tấn) : 1.925
 • Thời gian : Mar. 09~Jun. 09

Khách hàng : Công ty CN Nặng và XD Doosan ở Hàn quốc

 • Địa điểm công trình : Nhà máy Shuweihat IWPP, UAE
 • Hạng mục : Vỏ bọc, ống dẫn khí
 • Đơn vị : 4
 • Khối lượng (tấn) : 3.585
 • Thời gian : May. 09~Dec. 09

Khách hàng : Công ty CN Nặng và XD Doosan ở Hàn quốc

 • Địa điểm công trình : Nhà máy điện Nhơn Trạch, Việt nam
 • Hạng mục : Vỏ bọc, ống dẫn khí, ống khói, kết cấu thép
 • Đơn vị : 2
 • Khối lượng (tấn) : 1.724
 • Thời gian : Oct. 09~Jul. 10

Khách hàng : Babcock-Hitachi & K.K ở Nhật

 • Địa điểm công trình : Nhà máy điện Senoko P.S II CCPP ở Singapore
 • Hạng mục : Vỏ bọc và ống dẫn khí
 • Đơn vị : 2
 • Khối lượng (tấn) : 1.173
 • Thời gian : Apr. 10~Mar. 11

Khách hàng : Công ty CN Nặng và XD Doosan ở Hàn quốc

 • Địa điểm công trình : Nhà máy điện Qurayyah (Vertial) CCPP ở Saudi Arabia
 • Hạng mục : Vỏ bọc, ống dẫn khí, kết cấu thép
 • Đơn vị : 15
 • Khối lượng (tấn) : 17.297
 • Thời gian : May. 10~Jun. 11

Khách hàng : Công ty CN Nặng và XD Doosan ở Hàn quốc

 • Địa điểm công trình : Nhà máy điện ACT CCPP ở Hàn Quốc
 • Hạng mục : Vỏ bọc, ống dẫn khí, kết cấu thép
 • Đơn vị : 1
 • Khối lượng (tấn) : 679
 • Thời gian : Sep. 10~Dec. 10

Khách hàng : Công ty CN Nặng và XD Doosan ở Hàn quốc

 • Địa điểm công trình : Nhà máy điện Sohar II ở Oman
 • Hạng mục : Vỏ bọc, ống dẫn khí, kết cấu thép
 • Đơn vị : 2
 • Khối lượng (tấn) : 1,392
 • Thời gian : Mar. 11~Jul. 11

Khách hàng : Công ty CN Nặng và XD Doosan ở Hàn quốc

 • Địa điểm công trình : Nhà máy điện Barka 3 ở Oman
 • Hạng mục : Vỏ bọc, ống dẫn khí, kết cấu thép
 • Đơn vị : 2
 • Khối lượng (tấn) : 1,392
 • Thời gian : Mar. 11~Jul. 11

Khách hàng : Công ty CN Nặng và XD Doosan ở Hàn quốc

 • Địa điểm công trình : Nhà máy điện Dgen CCPP ở Ấn độ
 • Hạng mục : Vỏ bọc, ống dẫn khí, kết cấu thép
 • Đơn vị : 3
 • Khối lượng (tấn) : 3,087
 • Thời gian : Jan. 11~Sep. 11

Khách hàng : Công ty CN Nặng và XD Doosan ở Hàn quốc

 • Địa điểm công trình : Nhà máy điện Qurayyah (Vertial) CCPP ở Saudi Arabia
 • Hạng mục : Vỏ bọc, ống dẫn khí, kết cấu thép
 • Đơn vị : 10
 • Khối lượng (tấn) : 9,574
 • Thời gian : Jan. 11~Jun. 12

Khách hàng : Công ty CN Nặng và XD Doosan ở Hàn quốc

 • Địa điểm công trình : Nhà máy điện New Haripur ở Bangladesh
 • Hạng mục : Vỏ bọc, ống dẫn khí, kết cấu thép
 • Đơn vị : 1
 • Khối lượng (tấn) : 1,093
 • Thời gian : Nov. 11~Dec. 11

Khách hàng : Công ty CN Nặng và XD Doosan ở Hàn quốc

 • Địa điểm công trình : Nhà máy điện Erzin Hatay ở Thổ Nhĩ Kỳ
 • Hạng mục : Vỏ bọc, ống dẫn khí, kết cấu thép
 • Đơn vị : 2
 • Khối lượng (tấn) : 2,928
 • Thời gian : May. 12~Sep. 12

Khách hàng : Công ty CN Nặng và XD Doosan ở Hàn quốc

 • Địa điểm công trình : Dự án Samsun HRSG ở Thổ Nhĩ Kỳ
 • Hạng mục : Vỏ bọc, ống dẫn khí, kết cấu thép (BENSON)
 • Đơn vị : 1
 • Khối lượng (tấn) : 3,046
 • Thời gian : Mar. 13~Aug. 13

Khách hàng : Babcock-Hitachi K.K ở Nhật Bản

 • Địa điểm công trình : Dự án Osaki CoolGen IGCC ở Nhật Bản
 • Hạng mục : Vỏ bọc, ống dẫn khí.
 • Đơn vị : 1
 • Khối lượng (tấn) : 527
 • Thời gian : Apr. 13~Jun. 13

Khách hàng : Công ty CN Nặng và XD Doosan ở Hàn quốc

 • Địa điểm công trình : Dự án Wloclawek CCGT ở Ba Lan
 • Hạng mục : Vỏ bọc, ống dẫn khí, kết cấu thép (EN code)
 • Đơn vị : 1
 • Khối lượng (tấn) : 1,044
 • Thời gian : Aug. 13~Dec. 13

Khách hàng : Công ty CN Nặng và XD Doosan ở Hàn quốc

 • Địa điểm công trình : Dự án Azito CCGP ở Cote D’lvoire
 • Hạng mục : Vỏ bọc, ống dẫn khí, kết cấu thép
 • Đơn vị : 2
 • Khối lượng (tấn) : 1,255
 • Thời gian : Oct. 13~Jan. 14

Khách hàng : Công ty CN Nặng và XD Doosan ở Hàn quốc

 • Địa điểm công trình : Dự án Intergen San luis ở Mexico
 • Hạng mục : Vỏ bọc, ống dẫn khí, kết cấu thép
 • Đơn vị : 1
 • Khối lượng (tấn) : 913
 • Thời gian : Aug. 13~Nov.14

Khách hàng : Công ty CN Nặng và XD Doosan ở Hàn quốc

 • Địa điểm công trình : Dự án Prai IPP ở Malaysia
 • Hạng mục : Vỏ bọc, ống dẫn khí, kết cấu thép (BENSON)
 • Đơn vị : 2
 • Khối lượng (tấn) : 2,076
 • Thời gian : Oct. 13~Feb. 14

Khách hàng : Công ty CN Nặng và XD Doosan ở Hàn quốc

 • Địa điểm công trình : Dự án Hanam CHP ở Hàn Quốc
 • Hạng mục : Vỏ bọc, kết cấu thép
 • Đơn vị : 1
 • Khối lượng (tấn) : 945
 • Thời gian : Mar. 14~May. 14

Khách hàng : Công ty CN Nặng và XD Doosan ở Hàn quốc

 • Địa điểm công trình : Dự án Salem Harbor Station ở Mỹ
 • Hạng mục : Vỏ bọc, ống dẫn khí, kết cấu thép
 • Đơn vị : 1
 • Khối lượng (tấn) : 1,096
 • Thời gian : Jul. 14~Oct. 14

Khách hàng : Công ty CN Nặng và XD Doosan ở Hàn quốc

 • Địa điểm công trình : Dự án Beer Tuvia ở Isarael
 • Hạng mục : Vỏ bọc, ống dẫn khí, kết cấu thép
 • Đơn vị : 2
 • Khối lượng (tấn) : 2,389
 • Thời gian : Jun. 14~Oct. 14

Khách hàng : Công ty CN Nặng và XD Doosan ở Hàn quốc

 • Địa điểm công trình : Dự án Kirikkale ở Thổ Nhĩ Kỳ
 • Hạng mục : Vỏ bọc, ống dẫn khí, kết cấu thép (EN code)
 • Đơn vị : 2
 • Khối lượng (tấn) : 2,076
 • Thời gian : May. 14~Sep. 14

Khách hàng : Công ty CN Nặng và XD Doosan ở Hàn quốc

 • Địa điểm công trình : Dự án Talimarjan ở Uzbek
 • Hạng mục : Vỏ bọc, ống dẫn khí, kết cấu thép (EN code)
 • Đơn vị : 2
 • Khối lượng (tấn) : 3,193
 • Thời gian : May. 14~Aug. 14

Nhấp vào liên kết sau đây để xem thêm các chủ đề có liên quan.

hồ sơ công ty

hồ sơ công ty

Công ty Doosan Vina Hải phòng được thành lập vào năm 1995 bởi tập đoàn Công Nghiệp Nặng và Xây Dựng Doosan, chuyên về sản xuất các hàng siêu trường, siêu trọng như kết cấu thép, nồi hơi, bình bồn áp lực, bồn chứa, đường ống… Chúng tôi rất tự hào là một trong những đơn vị tiên phong nhận được chứng chỉ ISO 9001 và các chứng chỉ của ASME (U, S, U2) tại Việt nam.

Tải file giới thiệu về Công ty

Tải file giới thiệu về Công ty

Doosan Vina Hải Phòng cung cấp các thong tin, tài liệu quảng cáo sản phẩm, dịch vụ của Công ty. Xin vui lòng tìm hiểu ở đây.

Làm việc tại Doosan

Làm việc tại Doosan

Người Doosan làm việc trên toàn thế giới. Sự phát triển trong kinh doanh của chúng tôi gắn liền với tốc độ tăng trưởng của từng cá nhân nhân viên. Bạn sẽ gặp những cơ hội lớn cùng với sự tăng trưởng liên tục và vô hạn của Doosan.

Check back soon for new video contents
Download
Close