Go to main contents

Thiết bị công nghiệp

Chúng tôi cung cấp nhiều loại thiết bị nâng hạ, vận chuyển cho các cảng biển và các nhà máy ở khắp nơi trên thế giới

Khách hàng : Ardelt (KE) ở Đức

 • Địa điểm công trình : Dự án cảng cá Hạ Long, Việt nam
 • Hạng mục : Kết cấu thép cho cẩu (AHC 500 )
 • Đơn vị : 1
 • Khối lượng (tấn) : 82
 • Thời gian : Jul. 03 ~Nov. 03

Khách hàng : Ardelt (KE) ở Đức

 • Địa điểm công trình : Cảng Đoạn Xa/Viconship, Việt nam
 • Hạng mục : Kết cấu thép cho cẩu (AHC 1000 20/40t x 32/32…8m)
 • Đơn vị : 2
 • Khối lượng (tấn) : 224
 • Thời gian : Sep. 03~May. 04

Khách hàng : Ardelt (KE) ở Đức

 • Địa điểm công trình : Cảng Đình Vũ/Chùa Vẽ/Hải phòng, Việt nam
 • Hạng mục : Kết cấu thép cho cẩu (AHC 1000 20/40t x 32/32…8m)
 • Đơn vị : 3
 • Khối lượng (tấn) : 336
 • Thời gian : Jun. 04~Nov. 04

Khách hàng : Ardelt (KE) ở Đức

 • Địa điểm công trình : Cảng Đình Vũ 2, Việt nam
 • Hạng mục : Kết cấu thép cho cẩu (AHC 1000 20/40t x 32/32…8m)
 • Đơn vị : 1
 • Khối lượng (tấn) : 120
 • Thời gian : Jun. 04~Nov. 04

Khách hàng : Ardelt (KE) ở Đức

 • Địa điểm công trình : Cảng Đoạn Xaá 2, Việt Nam
 • Hạng mục : Kết cấu thép cho cẩu (AHC 1000 20/40t x 32/32…8m)
 • Đơn vị : 1
 • Khối lượng (tấn) : 120
 • Thời gian : Nov. 05~Apr. 06

Khách hàng : Ardelt (KE) ở Đức

 • Địa điểm công trình : Cảng Chùa Vẽ, Việt nam
 • Hạng mục : Kết cấu thép cho cẩu (AHC 1000 20/40t x 32/32…8m)
 • Đơn vị : 2
 • Khối lượng (tấn) : 240
 • Thời gian : Sep. 06~Dec. 07

Khách hàng : Ardelt (KE) ở Đức

 • Địa điểm công trình : Cảng Đình Vũ, Chùa Vẽ 3, Việt nam
 • Hạng mục : Kết cấu thép cho cẩu (AHC 1000 20/40t x 32/32…8m)
 • Đơn vị : 2
 • Khối lượng (tấn) : 251
 • Thời gian : Apr. 07~Oct. 07

Khách hàng : Ardelt (KE) ở Đức

 • Địa điểm công trình : Cảng Vũng Tàu, Việt nam
 • Hạng mục : Kết cấu thép cho cẩu (AHC 1000 20/40t x 32/32…8m)
 • Đơn vị : 1
 • Khối lượng (tấn) : 122
 • Thời gian : Feb. 06~Jun. 07

Khách hàng : Ardelt (KE) ở Đức

 • Địa điểm công trình : Cảng Nghi Sơn, Việt nam
 • Hạng mục : Kết cấu thép cho cẩu (AHC 1000 20/40t x 32/32…8m)
 • Đơn vị : 1
 • Khối lượng (tấn) : 126
 • Thời gian : Nov. 05~Mar. 06

Khách hàng : Barclay Mowlem ở Australia

 • Địa điểm công trình : Nhà máy Tiebaghi, New Calendonia
 • Hạng mục : Sản xuất thiết bị Ship Loading Facility
 • Đơn vị : 1
 • Khối lượng (tấn) : 1.567
 • Thời gian : Feb. 04~Sep. 04

Khách hàng : Fam Magdeburger Forderanlagen Und Baumaschinen GMBH

 • Địa điểm công trình : Nhà máy PCQ Abbot Point ở Australia
 • Hạng mục : Kết cấu thép cho stacker
 • Đơn vị : 3
 • Khối lượng (tấn) : 1.65
 • Thời gian : Nov. 09~Jun. 10

Khách hàng : FAM- Forderanlagen Magdeburg ở Đức

 • Địa điểm công trình : Dự án Spence -1, Chile
 • Hạng mục : Kết cấu thép cho stacker
 • Đơn vị : 2
 • Khối lượng (tấn) : 899
 • Thời gian : May. 05~Sep. 05

Khách hàng : FAM- Forderanlagen Magdeburg ở Đức

 • Địa điểm công trình : Dự án Escondida 1 ở Chile
 • Hạng mục : Kết cấu thép cho stacker
 • Đơn vị : 1
 • Khối lượng (tấn) : 147
 • Thời gian : Jul. 05~Oct. 05

Khách hàng : Fam Magdeburger Forderanlagen Und Baumaschinen GMBH

 • Địa điểm công trình : Nhà máy hoá chất Algeria Oman ở Oman
 • Hạng mục : Sản xuất Reclaimers structure
 • Đơn vị : 2
 • Khối lượng (tấn) : 228
 • Thời gian : Oct. 09~May. 10

Khách hàng : Barclay Mowlem ở Australia

 • Địa điểm công trình : Nhà máy Nhiện Điện Phả Lại, Việt Nam
 • Hạng mục : Hệ thống băng tải
 • Đơn vị : 1
 • Khối lượng (tấn) : 300
 • Thời gian : Mar. 99~Jun. 99

Khách hàng : FAM- Forderanlagen Magdeburg ở Đức

 • Địa điểm công trình : Nhà máy nhiệt điện Samchonpo TPP, Hàn Quốc
 • Hạng mục : Gia công và lắp thử hệ thống, Semi-Portal Scraper
 • Đơn vị : 1
 • Khối lượng (tấn) : 39
 • Thời gian : Jul. 03~Sep. 04

Khách hàng : FAM Canada Inc. ở Canada

 • Địa điểm công trình : Dự án Elm Road Generating Station ở Mỹ
 • Hạng mục : Kết cấu thép cho băng tải
 • Đơn vị : 2
 • Khối lượng (tấn) : 297
 • Thời gian : Oct. 05~Jan. 06

Khách hàng : Yonden Engineering Co., Inc

 • Địa điểm công trình : Nhà máy Tokuyama, Nhật Bản
 • Hạng mục : Hệ thống Fuel and Ash Handling
 • Đơn vị : 1
 • Khối lượng (tấn) : 432
 • Thời gian : Jul. 06~May. 07

Khách hàng : FAM- Forderanlagen Magdeburg ở Đức

 • Địa điểm công trình : Nhà máy đạm Phú Mỹ, Việt nam
 • Hạng mục : Kết cấu thép cho Material Handling System
 • Đơn vị : 1
 • Khối lượng (tấn) : 1.206
 • Thời gian : Feb. 03~Jul. 03

Khách hàng : FAM- Forderanlagen Magdeburg ở Đức

 • Địa điểm công trình : Nhà máy hoá chất Sohar, Oman
 • Hạng mục : Sản xuất Reclaimers structure
 • Đơn vị : 2
 • Khối lượng (tấn) : 168
 • Thời gian : Apr. 06~Jun. 06

Địa điểm công trình : Dự án Cáp Treo Yên Tử, Việt Nam

 • Hạng mục : Cánh tay đòn, cột đỡ, sàn thao tác
 • Location : Sabiya Phase III in Kuwait
 • Đơn vị : 16
 • Khối lượng (tấn) : 80
 • Thời gian : Jul. 01~Oct. 01

Khách hàng : Ishikawajima Harima Heavy Industries Co., (IHI) – ở Nhật

 • Địa điểm công trình : Dự án KB-2 ở Nhật
 • Hạng mục : Sản xuất đường ống PF
 • Đơn vị : 1
 • Khối lượng (tấn) : 162
 • Thời gian : Jul. 01~Dec. 02

Khách hàng : Công ty CN Nặng và XD Doosan ở Hàn quốc

 • Địa điểm công trình : Nhà máy điện Fujiairah Power Plant, UAE
 • Hạng mục : Gia công đường ống
 • Đơn vị : 1
 • Khối lượng (tấn) : 616
 • Thời gian : Feb. 02~Jun. 02

Khách hàng : Ishikawajima Harima Heavy Industries Co., (IHI) – ở Nhật

 • Địa điểm công trình : Dự án OPPD Nebraska City Station Unit 2 ở Mỹ
 • Hạng mục : Sản xuất đương ống cho Pulverized Fule Pipe (PF pipe), AIG
 • Đơn vị : 2
 • Khối lượng (tấn) : 218
 • Thời gian : Jan. 06~Jan. 07

Khách hàng : Ishikawajima Harima Heavy Industries Co., (IHI) – ở Nhật

 • Địa điểm công trình : Nhà máy Plum Point ở Nhật Bản
 • Hạng mục : Sản xuất đường ống PF
 • Đơn vị : 2
 • Khối lượng (tấn) : 204
 • Thời gian : Jan. 06~Dec. 06

Khách hàng : Ishikawajima Harima Heavy Industries Co., (IHI) – ở Nhật

 • Địa điểm công trình : Dự án KB-2 ở Nhật
 • Hạng mục : Sản xuất Pulverized Fule Pipe
 • Đơn vị : 1
 • Khối lượng (tấn) : 162
 • Thời gian : Jul. 01~Dec. 02

Khách hàng : Công ty CN Nặng và XD Doosan ở Hàn quốc

 • Địa điểm công trình : Nhà máy điện Al-taweelah CCPP ở UAE
 • Hạng mục : Sản xuất đường ống thép carbon
 • Đơn vị : 1
 • Khối lượng (tấn) : 476
 • Thời gian : Sep. 99~Dec. 99

Khách hàng : Công ty CN Nặng và XD Doosan ở Hàn quốc

 • Địa điểm công trình : Nhà máy điện Umm Al Nar CCPP, UAE
 • Hạng mục : Sản xuất đường ống thép carbon
 • Đơn vị : 1
 • Khối lượng (tấn) : 421
 • Thời gian : Oct. 00~Dec. 00

Khách hàng : Công ty CN Nặng và XD Doosan ở Hàn quốc

 • Địa điểm công trình : Nhà máy lọc nước Fujairah Desalination Plant ở UAE
 • Hạng mục : Sản xuất đường ống thép carbon
 • Đơn vị : 1
 • Khối lượng (tấn) : 555
 • Thời gian : Jan. 02~Jun. 02

Khách hàng : Công ty CN Nặng và XD Doosan ở Hàn quốc

 • Địa điểm công trình : Nhà máy Sabiya Distillation Plant, Kuwait
 • Hạng mục : Sản xuất đường ống thép carbon
 • Đơn vị : 1
 • Khối lượng (tấn) : 2.398
 • Thời gian : Apr. 05~Sep. 05

Khách hàng : Công ty CN Nặng và XD Doosan ở Hàn quốc

 • Địa điểm công trình : Nhà máy Sabiya Distillation Plant, Kuwait
 • Hạng mục : Sản xuất đường ống thép carbon và thép trắng
 • Đơn vị : 1
 • Khối lượng (tấn) : 534
 • Thời gian : Feb. 05~Dec. 05

Khách hàng : Công ty CN Nặng và XD Doosan ở Hàn quốc

 • Địa điểm công trình : Nhà máy khử nước mặn Ras Laffan
 • Hạng mục : Sản xuất đường ống thép carbon và thép trắng, thép tráng cao su
 • Đơn vị : 1
 • Khối lượng (tấn) : 915
 • Thời gian : May. 05~Nov. 07

Khách hàng : Công ty CN Nặng và XD Doosan ở Hàn quốc

 • Địa điểm công trình : Nhà máy khử nước mặn Shuaiba Desalination Plant, Kuwait
 • Hạng mục : Sản xuất đường ống thép carbon và thép tráng cao su
 • Đơn vị : 1
 • Khối lượng (tấn) : 559
 • Thời gian : Jul. 05~Apr. 06

Khách hàng : Công ty CN Nặng và XD Doosan ở Hàn quốc

 • Địa điểm công trình : Nhà máy khử nước mặn Oman Sohar in Oman
 • Hạng mục : Sản xuất đường ống thép carbon và thép trắng, thép tráng cao su
 • Đơn vị : 1
 • Khối lượng (tấn) : 782
 • Thời gian : May. 05~Nov. 05

Khách hàng : Công ty CN Nặng và XD Doosan ở Hàn quốc

 • Địa điểm công trình : Nhà máy Sabiya Recarbonation Plant, Kuwait
 • Hạng mục : Sản xuất đường ống thép carbon và thép trắng
 • Đơn vị : 1
 • Khối lượng (tấn) : 143
 • Thời gian : Jun. 05~Sep. 05

Khách hàng : Công ty CN Nặng và XD Doosan ở Hàn quốc

 • Địa điểm công trình : Nhà máy Sabiya Phase III, Kuwait
 • Hạng mục : Sản xuất đường ống thép Carbon Steel, SUS, CUNI, GAL.Piping
 • Đơn vị : 1
 • Khối lượng (tấn) : 1.902
 • Thời gian : Mar. 06~Nov. 06

Khách hàng : Công ty CN Nặng và XD Doosan ở Hàn quốc

 • Địa điểm công trình : Nhà máy Shuaibah, Saudi Arabia
 • Hạng mục : Sản xuất đường ống thép Carbon Steel, SUS, CUNI, GAL.Piping
 • Đơn vị : 1
 • Khối lượng (tấn) : 4.303
 • Thời gian : Nov. 06~Dec. 07

Nhấp vào liên kết sau đây để xem thêm các chủ đề có liên quan.

hồ sơ công ty

hồ sơ công ty

Công ty Doosan Vina Hải phòng được thành lập vào năm 1995 bởi tập đoàn Công Nghiệp Nặng và Xây Dựng Doosan, chuyên về sản xuất các hàng siêu trường, siêu trọng như kết cấu thép, nồi hơi, bình bồn áp lực, bồn chứa, đường ống… Chúng tôi rất tự hào là một trong những đơn vị tiên phong nhận được chứng chỉ ISO 9001 và các chứng chỉ của ASME (U, S, U2) tại Việt nam.

Tải file giới thiệu về Công ty

Tải file giới thiệu về Công ty

Doosan Vina Hải Phòng cung cấp các thong tin, tài liệu quảng cáo sản phẩm, dịch vụ của Công ty. Xin vui lòng tìm hiểu ở đây.

Làm việc tại Doosan

Làm việc tại Doosan

Người Doosan làm việc trên toàn thế giới. Sự phát triển trong kinh doanh của chúng tôi gắn liền với tốc độ tăng trưởng của từng cá nhân nhân viên. Bạn sẽ gặp những cơ hội lớn cùng với sự tăng trưởng liên tục và vô hạn của Doosan.

Check back soon for new video contents
Download
Close